Valdese
 • Hlavní strana
 • Fotogalerie
 • Kontakty a odkazy
 • Zajímavá místa Valdenských údolí


  Balsiglia Angrogna
  Castelluzzo Chanforan
  Bobbio Pellice Pra del Torno

  Balsiglia

  - obklíčení při návratu z Ženevy, z údolí Italské vojsko a z hor Francouzské. Valdenských bylo asi šest set. Nebylo možnosti úniku. V noci valdenští vidí dvě světla z nepřátelských táborů. Jedno nad nimi v horách a jedno pod sebou v údolí. Poklekají před Hospodinem a prosí o vysvobození. Náhle z hor sestupuje hustý oblak, který znemožňuje postup nepřátel. A je otevřena cesta k úniku pro valdenské. Jednomu z valdenských se při úniku uvolnila nádoba na vodu, kterou měl přivázanou u pasu a její narážení o skálu je doprovázeno hlukem a prozrazuje, že valdenští se snaží uniknout. Přesto se nepřátelé neodvažují nic podniknou ze strachu před zřícením ze skály. Všem valdenským se podařilo uniknout i když jim cesta do bezpečí trvala celou noc.

  Castelluzzo - Hrad světla

  Hora tyčící se nad Torre Pellice - strategické místo při vstupu do údolí Pellice. Za dobrého očasí bylo možné vidět až do Torína.
  Z tohoto místa byli také jednou zajatí Valdenští shazováni papeženci dolů do propasti, když byli napřed svázáni. K této události najdete více pod odkazem "Sonet." Na této hoře se také nachází jedno ze tajných míst "Bars dela Tagliola," kde se valdenští ukrývali před svými pronásledovateli.

  Bobbio Pellice

  Když papeženci nemohli zničit valdenské vojenskou silou vymysleli lest. Prohlásili, že po celé řadě válek chtěli uzavřít mír a že valdenské nebudou již více pronásledovat ale chránit. Tak se papežští vojáci dostali až do domů nic netušících valdenských, kteří byli již od dětství učeni vždy se chovat přívětivě k hostem. Po nějakou replica watches dobu vojáci prokazovali k valdenským přátelství, ale jednou o půlnoci, když všichni spali, zazněl zvon - jako smluvený signál - k počátku masakru. Všichni byli povražděni. Hořká zkušenost z důvěry papežencům.

  Angrogna

  Snad nejvýznamnější údolí valdenských (Pra del Torno, Chanforan, Kostel v jeskyni) nazváno podle stejnojmenné řeky. Ta vytváří nádhernou kaskádu s četnými vodopády zvanou "Gog nie," za kterou můžete spatřit v řece hluboké jezírka vymleté vodou. Zdejší lidé jim říkají "tompi" - jsou klidné, s průzračnou vodou, i několik metrů hluboké. Vypadají jako vědra vyrobená pro obry, každé se svým vlastním jménem, mnohdy svázaným s příběhem. Jedno z nejhlubších jezírek se nazývá "Tompi Saquet." Při jednom útoku na valdenské v roce 1488, se odehrál příběh jednoho starého muže, který již neměl dostatek sil k tomu, aby utekl s ostatními do hor. Zůstal spolu s ním také jeho malý chlapec, kterému zatím ještě pro útěk nestačili síly. Vše co u sebe měli byl luk a šíp. Celý příběh hovoří o tom jak nepromarnit příležitost. Společně se ukryli v lese do křoví. Z tohoto místa však najednou spatřili, že na skále nad řekou, nedaleko nich najednou stojí vůdce nepřátelského vojska - Saquet z Polonghery. V jejich myslích i mezi nimi se odehrává boj. Vzít luk a šíp a vystřelit a tím riskovat své prozrazení? Starý muž se nakonec rozhoduje. Napíná tětivu a vystřelí. Vojevůdce je šípem zasažen a řítí se ze skály přímo do řeky, kde se utopil. Vojsko bez vůdce pak již nemělo dosti morálních sil, aby valdenské porazilo a tito vítězí. Co se dál stalo s tímto starým mužem a chlapcem nevíme, snad se zachránili. Starý muž však nepromarnil příležitost a postavil životy svých bratří nad svůj vlastní.

  Chanforan (1532)

  Spojení s reformací - oslabení duchovní moci a následně misijní činnosti
  Ústupky ve třech hlavních bodech:
  • cestující kazatelé (barba - strýc)
  • doslovná aplikace Božího slova v životě
  • odluka církve od státu

  Ne všichni však souhlasili se závěry setkání v Chanforan - dva kazatelé byli vyslání do Bergama (poblíž Milána) k bratřím z Jednoty Bratrské (United Brotheren) - jejich rada zněla aby nedělali žádné ústupky. Vrátili se v roce 1534, tedy po dvou letech, a konalo se další setkání. Toto však nezměnilo závěry z prvního setkání v Chanforan.

  Pra del Torno - scuola Barba

  Škola, ve které byli vyučováni valdenští misionáři. Výuka trvala 18 let a probíhala převážně v zimních měsících. Zahrnovala výuku jazyků (hebrejsky, řecky, latinsky, italsky, francouzsky a "misijní" jazyk) a opisování částí písma. Po ukončení studia, které začínalo ve dvanácti letech, následovala tříletá misijní cesta. Valdenští pracovali ve dvojici, avšak kvůli bezpečnosti před prozrazením chodili každý sám - pak se vždy večer setkávali na dohodnutém místě.

  Na veřejnosti vystupovali jako obchodníci a nabízeli lidem své vzácné zboží - dobře se dívali a když se naskytla možnost nabídli také zboží nejvzácnější. Části písma měli zašity ve svém oděvu. Jejich misijní práce zasáhla a ovlivnila celou Evropu. Valdenští se ženili a začínali hospodařit, ale také kázat jako Barba, až po své tříleté misijní cestě.

  Důvodem bylo, že zpět do údolí se jich vracelo pouze 50 %. Ne proto, že by snad ztratili víru a odpadli, ale že položili své životy pro Krista jako mučedníci. Kdyby se ženili dříve, bylo by příliš mnoho vdov a sirotků.
  Valdese, Valdenští, Vaudoiští